Skip to main content

Over groen ecologisch lassen

Pagina nog in aanbouw

Wobble Welding: milieuvriendelijk, kosteneffectief, duurzaam en echt groener

Betere lasmethoden zoals wiebellassen verminderen de CO2-uitstoot drastisch!

Energiebesparing is een prioriteit geworden voor de lasindustrie. Dit is te wijten aan de recente toename van de vraag naar energie en beperkingen in de koolstofemissies. Toenemende milieu-eisen van de overheid en klanten ondermijnen het belang van het verminderen van de milieuvervuiling tijdens het lassen. Daarom is het minimale energiegerichte groene lasproces een must. Wobble Laser lassen (WLL) wordt beschouwd als de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van metaalverbindingen en is een "groene" technologie vanwege de energie-efficiëntie, milieuvriendelijkheid, hogere snelheid, verminderde nabewerking en reiniging en veelzijdigheid. In vergelijking met de conventionele lasmethoden verbruikt WLL aanzienlijk minder energie.

 

ENERGIE-EFFICIENTIE IN LASTECHNOLOGIE

De wereldwijde discussies over klimaatverandering en het milieu stellen steeds vaker vraagtekens bij het gebruik van hulpbronnen en het energieverbruik bij de productie. "Duurzaamheid", "levenscyclusanalyse" en "energie-efficiëntie" zijn termen die in deze discussies worden gebruikt die bijzonder kritisch zijn voor productie- en fabricageprocessen. Energie-efficiëntie in relatie tot klimaatverandering is tegenwoordig een van de belangrijkste vraagstukken. Momenteel is 75% van de energievoorziening gebaseerd op het verbruik van niet-hernieuwbare (nucleaire en fossiele) energie. Toenemende energietekorten en klimaatproblemen vragen om een forse vermindering van het gebruik van niet-duurzame energiebronnen. Een efficiënt gebruik van energie is daarom absoluut van het grootste belang voor het behoud van ons levensonderhoud. Met onze Wobble Laser Welding Technology helpen we de energieverliezen te verminderen.

 

Verbindingsprocessen verbruiken aanzienlijke hoeveelheden energie en hulpbronnen.

Het opwekken van energie-efficiëntie is een technologisch en economisch complex onderwerp. Niet alleen elektrische prestatiegegevens moeten worden geëvalueerd, maar er moet ook een volledig beeld van het productieproces worden overwogen. De energie-input, de mate van smelten, de lassnelheid en de kostenefficiëntie moeten zorgvuldig worden onderzocht. Hieronder vallen ook de werk- en lasnaadvoorbereiding en het positioneren van de te lassen onderdelen. Daarnaast: reparatie en reiniging van lassen, het corrigeren van lasfouten, het verwijderen van spatten en rechttrekken door thermische vervorming dragen ook bij.
Onze Wobble Laser Welding Technology resulteert in een energiereductie van minimaal 70% in vergelijking met andere lastechnologieën

 

Metal arc welding (TIG/TAG)

Class B

Metal Plasma Beam Welding

Class A

LASER WOBBLE WELDING

Class A++

PhotonWeld LASER WOBBLE WELDING

Class A+++

Sustainable Manufacturing

Green welding: good for the environment and the bottom line

Environmental impacts of welding

The welding process directly generates two broad categories of detrimental byproducts: toxic emissions and process heat. These byproducts most often affect the welder’s immediate environment rather than the community surrounding a welding shop or plant. Emissions include minute particles, including nano-sized particles, of metal oxides and gases like carbon monoxide, ozone and various nitrogen oxides.

These immediate and direct negative byproducts are not the only components of the welding process that generate environmental damage and negatively impact sustainability. Process inputs like electrical energy, filler material, consumable electrodes and shielding gas have direct costs for the company and less-obvious environmental costs. Generating electricity most often requires consumption of natural resources that must be mined. 

Greener ways to weld

Different welding techniques generate different amounts and kinds of pollutants, so selection of technique has an impact on environmental impact. Wobble Laser Welding techniques create less pollution because they eliminate the need for fillers or flux and do almost not produce dangerous fumes. Another Big advantage is the huge reduction of energy consumption. Laser Welding reduces the energy consumption with more than70% sometimes!

Reversing climate change processes by improving the energy performance of industrial Processes

Metal Industry currently account for a serious part of the European primary energy demand and for an equal part of Europe’s CO2 emissions.

The total Metal industry are among the biggest consumers of energy and the largest contributors to global greenhouse emissions, ahead of transport, agriculture and other industrial processes. In response the EU has set a range of energy targets by 2030. By improving the energy efficiency, we can reduce total EU energy consumption and help to attain long-term objectives.

(Sources: EC, EU Energy Figures – “Statistical Pocket Book 2019” and  Glazing Potential – Energy Savings & CO2 Emission Reduction, Glass for Europe)

 

Click HERE to visit our new PhotonWeld Website

All latest info on ourPhotonweld Series of laser welding machines here to find